2022-09-22

Prisijungimas prie konferencijos

Konferencija skiriama lietuviškosios periodinės spaudos 200 metų sukakčiai paminėti ir aptarti periodinių leidinių istorinės kaitos ir jų paveldo tyrimus, šiandienos periodikos leidybos ir sklaidos savitumus, išryškinti svarbiausius šiuolaikinės periodinės spaudos leidybos pokyčius, su kuriais susiduria Baltijos regiono ir kitų šalių tinklaveikos visuomenės.

Konferencija vyks anglų kalba.

Kviečiame susipažinti su konferencijos programa:

19th of October

International research conference starts at 9:00 with the opening of the conference and welcome speeches. Link is here.

1 and 3 sessions link is here.
1 session will start at 9:20 on History, historiography and bibliography of periodical and will be moderated by Assoc. Prof. Dr. Aile Möldre.
1 session program:
9:00–9:20 Opening of the conference, welcome speeches
9:20–9:45 Tiiu Reimo (Estonia)The Emergence of the Estonian Language Periodical Press
9:45–10:10 Monika Łękawska (Pedagogical University of Krakow, Poland) From Spy to Editor – Newsboys of Elżbieta Sieniawska née Lubomirska, Castellan of Kraków (d. 1729)
10:10–10:35 Birutė Railienė (Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania) Wiadomości Brukowe (1816–1822) in Vilnius – the First Satirical Weekly Paper in Lithuania
10:35–11:00 Coffee break
11:00–11:25 Dragana Grujic (University of Belgrade, Serbia) Bibliographers as Editors of Serbian Journals During the 19th Century
11:25–11:50 Greta Kėvelaitienė (Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library, Lithuania) Shapirographed Periodical Literature in Panevėžys region (1918–1945)
11:50–12:50 Lunch time

3 session will start at 12:50 on Periodicals and society groups and will be moderated by Dr. Rima Cicėnienė.
3 session program:
12:50–13:15 Teuvo Laitila (University of Eastern Finland, Finland) Finnish Nationalist Newspaper Representations of Border Karelian women, 1899–1914
13:15–13.40 Aušra Kairaitytė-Užupė (Vilnius University, Lithuania) On the Margins of Periodicals: Informal Publications of the Lithuanian Youth of the Nineties
13.40–14.05 Fausta Kepalienė, Aušra Navickienė (Vilnius University, Lithuania) The Open Access Journals and Lithuanian Scholars’ Publishing Behaviour
14.05–14.30 Gordana Djokovic (University of Belgrade, Serbia) Academic Publishing and Open Science at the University of Belgrade (Serbia)
14.30–15.00 Closing discussion of the first day of the conference

2 and 4 sessions link is here.

2 session will start at 9:20 on Heritage of periodicals and digitalization and will be moderated by Assoc. prof. Nijolė Bliūdžiuvienė.
2 session program:
9:20–9:45 Arvydas Pacevičius (Vilnius University, Lithuania) Dissemination of Scientific Periodicals in Lithuania in the First Half of the 19th Century: the Case of Vilnius University
9:45–10:10 Eglė Akstinaitė-Veličkienė (Vilnius University Library, Lithuania) Ex amore erga Vilnam: J. Kazlauskaitė’s Bibliographical indexes on Vilnius periodicals
10:10–10:35 Liisa Näpärä, Erno Liukkonen (National Library of Finland, Finland) Unlocking the Potential of Creating Customized Datasets from the Periodicals
10:35–11:00 Coffee break
11:00–11:25 Rima Cicėnienė (Vilnius University; Wroblewski Library of the LAS, Lithuania) Non-print Periodicals in the Wroblevski Library: what does the Collection Tell about the History of Publishing in Lithuania?
11:25–11:50 Tuula Pääkkönen (National Library of Finland, Finland) The Years of Digitization and Usage of Periodicals in National Library of Finland
11:50–12:50 Lunch time

4 session will start at 12:50 on Market of periodicals and publishing statistics and will be moderated by Prof. Dr. Zoran Velagič.
4 session program:
12:50–13:15 Aile Möldre (Tallinn University, Estonia) Serialised Novels in Estonian Newspapers in the Beginning of the 20th Century: From Development to Corruption of Literary Taste?
13:15–13.40 Sławomir Gawroński (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland) The Economic Future of the Printed Press in Poland
13.40–14.05 Tomas Petreikis (Vilnius University, Lithuania) Quantitative Changes in Publishing of Lithuanian Scholarly Journals in 2015–2022: Statistics and Science policy
14.05–14.30 Nijolė Bliūdžiuvienė (Vilnius University, Lithuania) Statistics Data on Periodicals Publishing Industry Between Keepers and Users
14.30–15.00 Closing discussion of the first day of the conference in 1 and 3 session link. Link is here.

20th of October

Session 5 link.
Second day, Session 5th.
9:00–9:10 Opening of the second day of the conference
Then, from 9:10 until 12.15 lecturers will present their research, and from 12.15 till 12.45 there will be closing discussion.
Session 5 program:
9:10–9:35 Martyn Rittman (Crossref, United Kingdom) The Research Nexus: Mapping the Complexity of Research Outputs
9:35–10.00 Vincas Grigas (Vilnius University, Lithuania) An Exploratory Study into Maturity of Scholarly Journals Publishing Technologies in Lithuania
10:00–10:25 Arūnas Gudinavičius, Vincas Grigas (Vilnius University, Lithuania) Scholarly Journal Publishers in Small Language Country: the Case of Lithuania
10:25–11:00 Coffee break
11:00–11:25 Andrius Šuminas (Vilnius University, Lithuania) Geographical Disparity in Editorial Boards of Lithuanian Scientific Journals: an Overview of Different Science Disciplines
11:25–11:50 Iryna Kuchma (EIFL, Lithuania) Supporting Diamond OA in Lithuania
11:50–12.15 Alvida Kasiulytė (Martynas Mažvydas National library of Lithuania) International Standard Serial Numbering (ISSN) in Lithuania
12.15–12.45 Closing discussion of the second day of the conference

Listeners consent to the recording of their voice and/or image for the exclusive purposes of Vilnius University, Faculty of Communication, subject to any applicable laws and regulations.